Konsult med fokus på IT-Arkitektur och IT Management

Enterprise-arkitektur och IT Arkitektur

Vi förser er med ledarskap, kompetens och erfarenhet inom Enterprise-arkitektur, IT Arkitektur, IT Infrastruktur och IT Drift. Vi har ett mångårigt brett och gediget kunnande och erfarenhet av komplexa IT-projekt.
Våra främsta styrkor är Arkitektur, tekniskt ledarskap, att definiera en målbild som stärker affärsverksamheten  och att säkerställa att IT-strategin stöder företagets affärsstrategi och vision.

IT-transformation

Står ni inför större IT-projekt? Vi kan hjälpa er med strategi målbild, kravställning. Vi kan vara kittet mellan er leverantör och er affärssida. Vi säkerställer att affärsverksamhetens krav och önskemål tas om hand och att man utifrån dessa tillsammans med ny och existerande teknologi väljer en lösning som stärker företagets konkurrenskraft och som är framtidssäker.