GDPR

Personuppgifter du delar med dig av via detta formulär sparas av Joakim Stolt IT AB så lång tid som ärendet kräver. Du kan när som helst begära att dina uppgifter tas bort ur företagets register.