Konsult IT Arkitektur, IT-strategi, IT Management och IT Infrastruktur

Joakim Stolt IT AB har genomfört flera stora IT projekt inom IT-Arkiterktur och IT Infrastruktur. Många av våra projekt har varit globala med både medlemmar och lösningar som täcker hela vårt klot. Vi fokuserar nu på den Nordiska marknaden men kan även arbeta globalt. Här ser du ett sammanfattande axplock av vad vi kan hjälpa dig med. Vi levererar konsulttjänster inom IT Management, IT-Strategi, IT-Arkitektur, IT Infrastruktur och IT-Drift.

CIO/CTO/Enterprise-arkitekt

Vi lever i en föränderlig värld, både vad gäller teknik, men framförallt affärskrav och krav och önskemål från kunderna. Vi hjälper er att styra rätt och att hitta visioner och strategier som stöder affärsverksamheten och som tillåter er att växa och förändras. Vi kan tillsammans med er affärsverksamhet ta fram relevanta mål och vi kan hjälpa er att styra IT-projekten i mål.

Enterprise-arkitekt / Chefsarkitekt / Lead IT Architect

Joakim Stolt IT AB kan ta ansvaret för IT-arkitekturarbetet i projektet. Med vår erfarenhet från arkitekturarbete leder vi arbetet med att ta fram vision, målbild och planer för transformationen. Vi kan leda ett team av arkitekter och tekniker och vara en brygga mellan företagsledning / affärsorganisation och tekniker.


IT-Strategi

En bra IT-Strategi är ett verktyg för att styra och utveckla IT-verksamheten på ett sätt som gynnar affärsverksamheten och därmed gör IT till en viktig kugge och möjliggörare för företagets konkurrenskraft. Vi hjälper er att knyta samman affärsmålen och affärsstrategin med strategin för informationssystem och informationsteknologi, dvs IS/IT Strategi.

Transformation Architect

I förändringsprojekt behövs en arkitekt som ansvarar för att planera och leda det tekniska arbetet, säkerställa att beslut om ändrade tekniska lösningar inte äventyrar målbilden och att ansvara för att arkitekturen fungerar i en föränderlig värld.


Rådgivare vid förändring / upphandling

Står ni i beredskap att upphandla stora infrastrukturprojekt. Kanske ni ska outsourca er IT Infrastruktur. Vi har arbetat med detta på leverantörssidan i många år och vi kan hjälpa er med kravställning, ge råd för hur man bäst organiserar samarbetet med er nya outsourcingpartner och hur man bäst delar upp ansvar mellan kund och leverantör.

Styrning av arkitektur

Vi har gedigen erfarenhet av styrning av IT-arkitektur (Architecture Governance) och kan hjälpa er med att sätta upp ramverk och strukturer för detta. Behöver ni hjälp att exekvera denna styrning för att säkerställa att er arkitektur verkligen implementeras så hjälper vi gärna till även med detta.


Service Integrator

Det är vanligt att man idag lägger ut tjänster på flera olika leverantörer. Drift av infrastruktur, underhåll och utveckling av applikationer, service desk, klientarbetsplatser kan alla ligga på skilda företag. Det är en utmaning att få dessa att fungera som en enhet och ge användarna intrycket av en helhetsservice från IT-organisationen. Vi har erfarenhet av och kan som oberoende part hjälpa till med att sätta upp ramverket och strukturerna så att en organisation med flera tjänsteproducenter levererar det affärsvärde som ni avsåg då tjänsterna upphandlades.

Extern teknisk konsult

– Ledare för taskforce vid problem i projekt eller operation
– Teknisk review / granskning av projekt, lösningar eller processer
– IT-Strateg

Utredningsuppdrag

Vi åtar oss utredningsuppdrag som exempelvis TCO-studier, ROI, Studier, Strategi-arbete och tekniska utredningar.